Południowochińska Międzynarodowa Wystawa Druku

October 27, 2023

najnowsze wiadomości o firmie Południowochińska Międzynarodowa Wystawa Druku

Południowochińska Międzynarodowa Wystawa Drukarstwa Wystawa Etykiet (znana również jako Wystawa Południowochińska), jako kompleksowa wystawa całego łańcucha przemysłowego przemysłu drukarskiego,zobowiązała się do stworzenia ważnej platformy dla przemysłu do wystawiania produktów, rozszerzyć rynek, wymianę i interakcję z krajowymi i zagranicznymi nabywcami oraz promować wymianę i współpracę między przedsiębiorstwami a zagranicznymi nabywcami.Biorąc udział w wystawie w Chinach Południowych, wystawcy mogą nawiązywać kontakty z nabywcami z całego świata, odkrywać możliwości biznesowe, a także zwiększać świadomość i wizerunek marki.

Dzięki nieustannym wysiłkom zespołu reklamowego organizatora wystawy w Chinach Południowych, do tej pory, zagraniczni goście z Indonezji, Korei Południowej, Malezji, Mongolii, Singapuru,Rosja, Wietnam, Tajlandia, Filipiny, Hongkong, Chiny i inne kraje i regiony zarezerwowały i zarejestrowały się, aby odwiedzić miejsce wystawy w 2024 r.